AKADEMİK YAZMA

Akademik makalelerle çalışan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için düzenlediğimiz kurslardır. Kursun amacı öğrencilere akademik bir yabancı dille daha rahat yazma, teknik veya bilimsel yazma becerisini kazandırmaktır.